avg
Zoals u wellicht vernomen hebt, is op 25 Mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
De Engelse benaming voor deze wet is de General Data Protection Regulation (GDPR).
Dit is een Europese wetgeving die zorgt dat bezoekers/klanten van een website/bedrijf meer zeggenschap krijgen over hun privacy gevoelige gegevens.
Deze wetgeving wordt in Nederland gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bedrijven moeten voldoen aan deze wetgeving. Zo ook ZZP'ers of eenmansbedrijven.

Er komt erg veel kijken bij het juist omgaan met deze wetgeving. Er moeten technische maatregelen genomen worden, zodat bezoekers/klanten hun gegevens kunnen inzien/opvragen.
Dit is een recht voor klanten die een relatie onderhouden met het desbetreffende bedrijf.
Ook kunnen klanten vragen om hun gegevens te verwijderen.
Tevens moeten er verwerkingsovereenkomsten worden gesloten indien het bedrijf door derden persoonsgegevens laat verwerken.
Deze verwerkingsovereenkomsten worden uiteindelijk op de website getoond, zodat men kan zien met welk(e) bedrij(f)(ven) men persoonsgegevens deelt en laat verwerken.

Aangezien hier aanzienlijk wat werk in gaat zitten om deze zaken te regelen, en aangezien dit een klein bedrijf is waarbij de dagelijkse werkzaamheden ook doorgang moeten krijgen, kan het zijn dat op deze datum (25 Mei 2018) nog niet alles volgens de wet is uitgevoerd.

 

Wij zijn hier achter de schermen hard bezig om het één en ander zo snel mogelijk in orde te brengen.
Daarom vragen wij ook uw begrip indien u iets niet kunt vinden.

 

Heeft u omtrent deze wetgeving vragen indien u ook een zakelijke relatie heeft met NL Factor BV, dan vragen wij u om deze te stellen via het contactformulier.
We doen ons best u zo snel en goed mogelijk te helpen.

 

Dank voor uw begrip!